MasterSeal 925. Rollos de 15m. 6,37€/m - 15% = 5,41€/ml + IVA

Perfil hidroexpansiu de 20 x 5mm

115.62 98.28
fabricants
  • Basf

MasterSeal 925.

Material de cautxú-neoprè hidroexpansiu per al sellat de juntes de formigonejat. 20 x 5mm.

Rotlles de 15ml.