Informació addicional

MasterPel 761. 25Kg. 7,88€/Kg + IVA.

Hidrofugant universal en superficie per a morter i formigó.

238.37
fabricants
  • Basf

MasterPel 736.

Hidrofugant universal en superfície per a morter i formigó.

El seu ús disminueix dràsticament la absorció capil.lar. 

Garrafa de 25Kg.