Setifix. 25Kg. 3,46€/Kg + IVA

Enduridor.

104.66
fabricants
  • Alchimica

Setifix.

Sol.lució aquosa de resines de copolímers i additius enduridors de superfície i revocs.

Bidó de 25Kg.

Rendiment: 0,15Kg/m2 aprox.