MasterEmaco N 205 FC. 25Kg. 1,98€/Kg + IVA

Morter de reparació cosmètica R2

59.89
  • fabricants
    • Basf

MasterEmaco N 205 FC.

Morter especial de ciment per a reparació cosmètica i anivellació en capes fines (espessor fins a 5mm).

Sacs de 25Kg.

Rendiment aprox. 1,8Kg/m2/mm espessor.